Про фонд

17 липня 2014 р. на базі Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького створено і зареєстровано в органах влади громадську Благодійну організацію «Фонд сприяння розвитку ДНІМ ім. Д.І. Яворницького». Її засновниками виступили працівники музею: Мурадов Д.О., Савко С.В., Олійник Р.Е. Фонд має Статут, свою печатку, штамп та бланк. Організація відкрита для будь-якої людини – фізичної чи юридичної особи, благодійників, громадських організацій, підприємств, комерційних фірм, банків тощо, які готові зробити благодійні внески на розвиток музею, удосконалення всіх видів музейної діяльності.

Протягом 2012-2015 рр. працівники музею розробили низку різноманітних проектів, втілення яких сприятиме перетворенню музею на сучасний інтерактивний динамічний музейний заклад, відкритий для всіх верств і категорій населення області й України, сприяючи збеженню історико-культурної спадщини України, задоволенню широкої публіки у їх пізнанні історії, науково-дослідних, експозиційних, виставкових, науково-просвітницьких, культурологічних запитах, моральних, естетичних та етичних смаках і вподобаннях.

В 2016 р. відбулися зміни у фонді: замість Савка С.В. було обрану нову людину — Войцеховську Т.В.